کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!

 نشریهبرای ارتباط با ما، با آدرس پُست الکترونیک زیر تماس بگیرید:

 

 

 


 

     صفحه نخست

 

          

 

 

گرامی باد خاطرة شهدای مهر ماه چریک های فدائی خلق

 

مطالب رسیده