کارگران جهان متحد شوید!

 

 

 

 

  

The Organization of  19 Bahman  

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!

نشریه و اطلاعیه ها


 

سرمقالة نشریة جدید سازمان

توکل، در تدارک استراتژی و تاکتیک های سترون!

دیگر مطالب این شماره:

بحران و جنگ سرمایه داری، عامل و مولد پناهنده گی

موقعیت انقلابی و نقش پیشاهنگ کمونیست

تهمت‌زدن، کثیف‌ترین شیوه‌ی برخورد با مخالفین

پایان سکانسی طولانی از نمایش ناتمام "مذاکرات هسته‌ای"

از پراتیک (مبارزه مسلحانه) بیزارم!!

مقوله‌ی جنگ از دیدگاه کمونیستی

انقلاب ضدامپریالیستی کوبا و روند اضمحلال آن

"توافق نامه" لوزان و نگاه ها!

تسلط بر منابع انرژی، مهم‌ترین عامل

 در بازتقسیم امپریالیستی جوامع نفت‌خیز تحت‌سلطه‌

تاریخِ چپ، به روایت حمید تقوائی

جلوه‌ی دیگری از اپورتونیسم نهادینه شده!

نقدی بر مقاله‌ی "موانع تشکل سراسری مستقل کارگران!"

کدام راه‏کار ثمربخش و صحیح‏ است؟

مقاومت کوبانی، تجلی ارادهً خلق!

آرزوهای "بزرگ" کودکان


برای ارتباط با ما، با آدرس پُست الکترونیک زیر تماس بگیرید:

 

 

 

صفحه اصلی

 

گرامی باد خاطرة شهدای مهر ماه چریک های فدائی خلق!


8 مهر ماه

شهادت: محمدعلی (بهنام) سالمی، حسین سیدنوزادی و دکتر چنگیز قبادی  (1350)

شهادت: پروین فاطمی

(1354)

 

 

 

 

 

مطالب رسیده


 

از پناهندگان حمایت نمائیم!

به جنگ­ها پایان دهید! امپریالیسم را سرنگون کنید!

راسیسم و مبارزه زندانیان در ایالات متحده آمریکا

دولت‌ها و پناهنده‌گان!

جنگِ بیپایانِ سرمایه

چپ «سُنتی» و چپ «مدرن»!

پیآمدهای توافق هسته‌ای

پایان سکانسی طولانی از نمایش ناتمام "مذاکرات هسته‌ای"

(مطلب فوق سرمقاله پیام سیاهکل شماره 28 می باشد که توسط یکی از رفقا در وین به زیان آلمانی ترجمه شده است.)

فقر، گرسنگی و آواره گیِ میلیونی، از زبان آمار

حمید اشرف سمبل شکیبائی و متانتِ کمونیستی

(بمناسبت 8 تیر 1355)

توضیح کوتاهی درباره‏ی عدم پاسخ فریبرز سنجری به تقاضای من

در سال‏روز چه گوارا

تقاضای توضیح از فریبرز سنجری

خود «مسلمان» ناشده «کافر» شده!

آرزوهای فرخ نگهدار!

در گرامیداشت روز جهانی کارگر!

فرخ نگهدار، بازمانده ای از دوران توهم «شکوفایی جمهوری اسلامی»!

جامعه‏ی کارگری در اوّل ماه مه

تسلط بر منابع انرژی، مهم‌ترین عامل

 در بازتقسیم امپریالیستی جوامع نفت‌خیز تحت‌سلطه‌

(مطلب فوق سرمقاله پیام سیاهکل شماره 26 می باشد که توسط یکی از رفقا در وین به زیان آلمانی ترجمه شده است.)

خجسته باد، اول ماه مه(11 اردیبهشت) روز جهانی کارگران!

بُحران یمن، حقیقت چیست؟

جنایتِ هولناکی دیگر، در افغانستان