کارگران جهان متحد شوید!

 

 

 

 

  

The Organization of  19 Bahman  

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!

نشریه و اطلاعیه ها


 

سرمقالة نشریة جدید سازمان

شورا یگانه اهرم اعمال حاکمیت واقعی کارگران و زحمتکشان

دیگر مطالب این شماره:

نظام و دستفروشان

وظائف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک نوین

لومپن، لومپن _پرولتاریا و لومپنیسم

جامعه ایران و انتخابات

موقعیت انقلابی و نقش پیشاهنگ کمونیست (3)

امپریالیسم و پدیده‌ی مهاجرت - پناهنده‌گی

موقعیت و موانع‏ی جنبش‏های اعتراضی

موقعیت انقلابی و نقش پیشاهنگ کمونیست (2)

توکل، در تدارک استراتژی و تاکتیک های سترون!

بحران و جنگ سرمایه داری، عامل و مولد پناهنده گی

موقعیت انقلابی و نقش پیشاهنگ کمونیست

تهمت‌زدن، کثیف‌ترین شیوه‌ی برخورد با مخالفین

پایان سکانسی طولانی از نمایش ناتمام "مذاکرات هسته‌ای"

از پراتیک (مبارزه مسلحانه) بیزارم!!

مقوله‌ی جنگ از دیدگاه کمونیستی

انقلاب ضدامپریالیستی کوبا و روند اضمحلال آن

"توافق نامه" لوزان و نگاه ها!

تسلط بر منابع انرژی، مهم‌ترین عامل

 در بازتقسیم امپریالیستی جوامع نفت‌خیز تحت‌سلطه‌

تاریخِ چپ، به روایت حمید تقوائی

جلوه‌ی دیگری از اپورتونیسم نهادینه شده!

نقدی بر مقاله‌ی "موانع تشکل سراسری مستقل کارگران!"

کدام راه‏کار ثمربخش و صحیح‏ است؟

مقاومت کوبانی، تجلی ارادهً خلق!

آرزوهای "بزرگ" کودکان


برای ارتباط با ما، با آدرس پُست الکترونیک زیر تماس بگیرید:

 

 

 

صفحه اصلی

 

گرامی باد خاطرة شهدای خرداد ماه چریک های فدائی خلق!

جاودان باد خاطرة شهدای سوم خرداد 1350
رفیق کبیر امیرپرویز پویان
رفیق رحمت
اله پیرونذیری
رفیق اسکندر صادقی نژاد


 


 

 

مطالب رسیده


پیشاهنگ پرولتری از نگاهِ امیر پرویز پویان

هزینۀ جنگ های امپریالیستی را چه کسانی می پردازند؟

موقعیت جنبشِ کارگری در اوّل ماه مه

زنده باد اول ماه مه! 

جلوه‌ای از آگاهی و عمل تاریخی طبقه کارگر

کارگران و "افزایشِ" دستمزد!

«خی پوستِ» مازندران، پایان یک دُوره!

موقعیتِ جنبش زنانُ، 8 مارس

واقعیت شما را ملزم می‌سازد که بپذیرید، سوسیال دمکراسی اتریش در حال
حاضر ازنظر سیاسی کاملن ورشکسته است.

تضادهای درونی نظام و انتخابات

درس­های کمون(بخش 2)

سیاهکل و قیام توده ای، 45 و 37 ساله شد
(بمناسبت دو رویداد تاریخی)

واقعه کُلن، نگاه و تقاضای «مینا احدی» از دولت های اروپائی

کمون پاریس: 1871،28,5تا18,3

شرح وقایع تاریخی (بخش 1)

 

داعش چراغ سبز سرمایه

موقعیت انقلابی و نقش پیشاهنگ کمونیست

(مطلب فوق توسط یکی از رفقا در وین به زیان آلمانی ترجمه شده است.)

از انفجارات و تیراندازی پاریس، تا توافقات و تصمیمات، وین و ترکیه

آرزوهای خیالی چپ!

پیآمدهای حملات هوائی روسیه در سوریه!

بیکاری و بیکارسازی در نظام جمهوری اسلامی ایران

رفیق سیامک اسدیان(اسکندر) و مقاله «آئینه سکندر» سازمان فداییان(اکثریت)

از پناهندگان حمایت نمائیم!

به جنگ­ها پایان دهید! امپریالیسم را سرنگون کنید!

راسیسم و مبارزه زندانیان در ایالات متحده آمریکا

دولت‌ها و پناهنده‌گان!

جنگِ بیپایانِ سرمایه

چپ «سُنتی» و چپ «مدرن»!

پیآمدهای توافق هسته‌ای

پایان سکانسی طولانی از نمایش ناتمام "مذاکرات هسته‌ای"

(مطلب فوق سرمقاله پیام سیاهکل شماره 28 می باشد که توسط یکی از رفقا در وین به زیان آلمانی ترجمه شده است.)

فقر، گرسنگی و آواره گیِ میلیونی، از زبان آمار

حمید اشرف سمبل شکیبائی و متانتِ کمونیستی

(بمناسبت 8 تیر 1355)

توضیح کوتاهی درباره‏ی عدم پاسخ فریبرز سنجری به تقاضای من

در سال‏روز چه گوارا

تقاضای توضیح از فریبرز سنجری

خود «مسلمان» ناشده «کافر» شده!

آرزوهای فرخ نگهدار!

در گرامیداشت روز جهانی کارگر!

فرخ نگهدار، بازمانده ای از دوران توهم «شکوفایی جمهوری اسلامی»!

جامعه‏ی کارگری در اوّل ماه مه

تسلط بر منابع انرژی، مهم‌ترین عامل

 در بازتقسیم امپریالیستی جوامع نفت‌خیز تحت‌سلطه‌

(مطلب فوق سرمقاله پیام سیاهکل شماره 26 می باشد که توسط یکی از رفقا در وین به زیان آلمانی ترجمه شده است.)

خجسته باد، اول ماه مه(11 اردیبهشت) روز جهانی کارگران!

بُحران یمن، حقیقت چیست؟

جنایتِ هولناکی دیگر، در افغانستان