کارگران جهان متحد شوید!

 

 

 

 

  

The Organization of  19 Bahman  

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!

نشریه و اطلاعیه ها


 

تهمت‌زدن، کثیف‌ترین شیوه‌ی برخورد با مخالفین

سرمقالة نشریة جدید سازمان

پایان سکانسی طولانی از نمایش ناتمام "مذاکرات هسته‌ای"

دیگر مطالب این شماره:

از پراتیک (مبارزه مسلحانه) بیزارم!!

مقوله‌ی جنگ از دیدگاه کمونیستی

انقلاب ضدامپریالیستی کوبا و روند اضمحلال آن

"توافق نامه" لوزان و نگاه ها!

تسلط بر منابع انرژی، مهم‌ترین عامل

 در بازتقسیم امپریالیستی جوامع نفت‌خیز تحت‌سلطه‌

تاریخِ چپ، به روایت حمید تقوائی

جلوه‌ی دیگری از اپورتونیسم نهادینه شده!

نقدی بر مقاله‌ی "موانع تشکل سراسری مستقل کارگران!"

کدام راه‏کار ثمربخش و صحیح‏ است؟

مقاومت کوبانی، تجلی ارادهً خلق!

آرزوهای "بزرگ" کودکان


برای ارتباط با ما، با آدرس پُست الکترونیک زیر تماس بگیرید:

 

 

 

صفحه اصلی

 

گرامی باد خاطرة شهدای مرداد ماه چریک های فدائی خلق!


دوم مرداد 1353

شهادت رفیق عباس جنشیدی رودباری

 

 

مطالب رسیده


چپ «سُنتی» و چپ «مدرن»!

پیآمدهای توافق هسته‌ای

پایان سکانسی طولانی از نمایش ناتمام "مذاکرات هسته‌ای"

(مطلب فوق سرمقاله پیام سیاهکل شماره 28 می باشد که توسط یکی از رفقا در وین به زیان آلمانی ترجمه شده است.)

فقر، گرسنگی و آواره گیِ میلیونی، از زبان آمار

حمید اشرف سمبل شکیبائی و متانتِ کمونیستی

(بمناسبت 8 تیر 1355)

توضیح کوتاهی درباره‏ی عدم پاسخ فریبرز سنجری به تقاضای من

در سال‏روز چه گوارا

تقاضای توضیح از فریبرز سنجری

خود «مسلمان» ناشده «کافر» شده!

آرزوهای فرخ نگهدار!

در گرامیداشت روز جهانی کارگر!

فرخ نگهدار، بازمانده ای از دوران توهم «شکوفایی جمهوری اسلامی»!

جامعه‏ی کارگری در اوّل ماه مه

تسلط بر منابع انرژی، مهم‌ترین عامل

 در بازتقسیم امپریالیستی جوامع نفت‌خیز تحت‌سلطه‌

(مطلب فوق سرمقاله پیام سیاهکل شماره 26 می باشد که توسط یکی از رفقا در وین به زیان آلمانی ترجمه شده است.)

خجسته باد، اول ماه مه(11 اردیبهشت) روز جهانی کارگران!

بُحران یمن، حقیقت چیست؟

جنایتِ هولناکی دیگر، در افغانستان

در یادمان جان‏باخته‏گان جنگل‏های شمال

«پایه»‌های «چارپایه»‌ای در حال ساخت بنام «حزب سوسیالیست ایران» !

سیاهکل، نماد صداقت و باور به عمل، و قیام توده‏ها، نماد یگانه‏گی و اتحاد!

!با دلاوران سیاهکل تا سوسیالیسم

چه کسانی مدعی مبارزة تروریستی اند ؟

عاقبت «تسامح با مذهب»: «همراهی با امپریالیسم»!

نفت را بر سر سفرۀ مردم بُردندُ، نان را گرفتند!!

!جنبش دانشجوئی، جایگاه و موقعیت آن

! اُفق جنبش مسلحانۀ کُردستان سوریه و کوبانی

!دو فرهنگ حاکم در درون چپ

بیم ها و امیدهای جنگ کوبانی