کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

زنده باد مبارزه ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست

 

     مقالات نشریه

برای ارتباط با ما، با آدرس پُست الکترونیک زیر تماس بگیرید:

 

 

 

  صفحه اصلی


 شماره ی جدید نشریه ی سازمان

 

 

              مناسبت ها 

             

گرامی باد خاطره ی سرخ شهدای اردیبهشت ماه چریک های فدائی خلق

گرامی باد روز جهانی کارگر

 

11 اردیبهشت

 

1 می

 

       

 

جدیدترین مطالب رسیده